Kontakt

tel/fax

037/712-847

web : www.palmaldoo.com

 

bojan

Aleksić Bojan

063/498-076

060/440-35-03

email

palmaldoo@hotmail.com

palmaldoo@yahoo.co.uk

palmaldoo@gmail.com

palmal@ptt.rs

palmaldoo@yandex.com

skype : palmaldoo@hotmail.com

 

 

boris

Aleksić Boris

063/498-476

060/440-35-02

email

b.aleksicpalmal@gmail.com

 

 

valentina

Milosavljević Valentina

063/498-046

email

v.milosavljevicpalmal@gmail.com

 

 

ivan igor

Bogdanić Ivan 

063/498-014

email

i.bogdanicpalmal@gmail.com

 

 

igor

Stojković Igor 

063/498-149

email

i.stojkovicpalmal@gmail.com